Ingen er alene

Hver enkelt beboer på KærBo får tildelt en eller flere kontaktpersoner, hvis opgave er, at opbygge en positiv relation til beboeren. Relationen er den platform, det videre samarbejde skal bygge på. Kontaktpersonen er beboerens personlige støtte. – Det skaber tryghed.

Kontaktpersonen hjælper med det, der er svært; økonomi, planlægning, rengøring, lægebesøg o.l. og medvirker til styrkelse af beboerens sociale kompetencer. Kontaktpersonen har ansvaret for, at relationen udvikler sig konstruktivt med henblik på, at der målrettet kan ske en bedring af beboerens situation.

I fællesskab med kontaktpersonen og den visiterende myndighed, udarbejder beboeren indsatsmål for den videre udvikling. Målene opdeles i delmål, som evalueres undervejs.

Kontakten mellem beboeren og kontaktpersonen er professionel og personlig, og bygges på empati og medmenneskelighed.