KærBo for Afrika

KærBo for Afrika er en non-profit velgørenheds- og udviklingsorganisation, som er oprettet af Fonden KærBos beboere såvel som medarbejdere. Alle beboere på Fonden KærBo tilbydes at være en aktiv del af denne organisation, som en del af den sundhedsfremmende indsats.

Grundtanken er, at beboerne kan opleve, at de trods deres diagnose, kan gøre en forskel for andre og desuden opleve den massive forskel i eks. den psykiatriske behandling landene imellem. Denne selvindsigt og selverkendelse er i mange tilfælde et led i beboernes samlede udvikling.

Vores mål med projektet i Afrika er, at hjælpe lokalbefolkningen i Ghana til en højere levestandard. De, som har lyst rejser til Ghana mindst 1 gang om året. Vi forbereder os hjemmefra, ved at samle tøj, sko og legetøj ind, som vi tager med derned i store kufferter og deler ud. Ligeledes samler vi penge ind i løbet af året, som bruges i lokalområdet på diverse udviklende tiltag. Vi er meget stolte af de projekter, som indtil nu er lykkedes os:

Vi har fået bygget en skolebåd med motor, så børnene fra en lokal ø kunne komme i skole. Vi har ad flere omgange fået oprettet sundhedsforsikringer samt anskaffet skoleuniformer og -udstyr til rigtig mange af de lokale børn. Vi har givet økonomisk støtte til ekstra trængende lokale familier og uddelt medbragte sundhedsartikler til et lille hospital i Nyanyano. Ligeledes i Nyanyano, har vi senest færdiggjort opførelsen af en skole og støtter nu et byggeri af et børnehjem. Ud over de større projekter, synes vi altid at ”opdage” nye små ting, hvor vi kan gøre en forskel!