Et bosted med mange ansigter

Beboerne på KærBo er voksne mennesker med en psykisk lidelse. Herunder mennesker med nedsat funktionsevne og/eller særlige sociale problemer, samt mennesker med en ustabil personlighedsstruktur. Ligeledes også dobbeltdiagnosticerede med aktivt misbrug.

Vi har i tilbuddet plads til 10 beboere under §107 og §108. Endvidere har vi 9 pladser i vores træningsboliger, placeret i umiddelbar nærhed af KærBo. Træningsboligerne fungerer ligeledes med daglig støtte fra personalet.

De ansatte på KærBo har en sundhedsfaglig og pædagogisk baggrund. Der arbejdes ud fra en anerkendende, narrativ og psykodynamisk tilgang. Personalet er undervist/uddannet og superviseres herefter og forstår at udvise empati, omsorg og respekt i relationen til beboeren.