Fonden KærBos værdigrundlag

Vi viser handlekraft

Vi har et mod til at tænke stort og nyt, og finde løsninger, der virker i dagligdagen. Initiativ, engagement og viden er forudsætning herfor.

Vi lytter til alle og tænker på tværs

Vi samarbejder på tværs og tænker i helheder. Vi deler vores viden, respekterer andres synspunkter, og gi’r plads til mangfoldighed.

Værdier

  • Vi vil udvise respekt og dermed gøre os fortjente til respekt
  • Respekt for andre gør os troværdige
  • Troværdige mennesker udviser loyalitet og fortrolighed
  • Loyale mennesker er engagerede
  • Engagerede mennesker skaber resultat og værdi