Udviklingsprojekter

Det er vigtigt at være vigtig

På Fonden KærBo tror vi på den sundhedsfremmende indsats som en del af den helbredende proces. Den sundhedsfremmende indsats betyder, at vi forsøger at etablere aktiviteter, som fremmer vore beboeres trivsel, velvære og sundhed. Dette gør vi ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere den enkeltes ressourcer og handlekompetence.

Derfor har vi på Fonden KærBo etableret forskellige udviklingsprojekter, som alle er en del af den sundhedsfremmende indsats.

Vi har pt. to typer af udviklingstilbud – KærBolig – hvor beboerne har en arbejdsplads og en mere eller mindre fast struktureret arbejdsuge. Og KærBo for Afrika, et velgørenheds og udviklingsprojekt, hvor beboerne ikke har en fast arbejdsstruktur, men i høj grad har mulighed for at hjælpe andre, hvorigennem de får rig mulighed for at hjælpe sig selv.