Målsætning

Det socialpædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkeltes interesser og behov. Det overordnede mål for beboeren er, at denne udvikler den sociale mestring i et sådant omfang at vedkommende vil kunne klare at flytte til en anden boform med mindre støtte fra personalet.

Her kan Fonden KærBo tilbyde plads i en af udslusnings- og træningsboligerne, som yderligere kan forberede beboeren til at kunne klare, at stå på egne ben og flytte i egen bolig.