Målgruppen

Vores målgruppe er voksne mennesker med en psykisk lidelse, herunder mennesker med nedsat funktionsevne og mennesker med særlige sociale problemer, samt mennesker med en ustabil personlighedsstruktur. Ligeledes har vi også mennesker med dobbeltdiagnoser, hvoraf den ene kan være et aktivt stofmisbrug.

Vi har i botilbuddet plads til 10 beboere.

Endvidere har vi 7 pladser i vores udslusnings- og træningsboliger der ligger i umiddelbar nærhed af KærBo.