Pædagogiske ARBEJDE

For at kunne skabe gode resultater i borgerens behandlings-/recoveryforløbet og konstant udvikle nye måder at løse opgaverne på arbejder vi med resultatdokumentation som sikrer sammenhæng mellem handleplans overordnede mål, udviklingsplans mål og delmål.

Resultatdokumentation tager udgangspunkt i Fonden Kærbo`s værdiggrundlag og giver et helhedsorienteret billede af, hvor borgeren er i sin udvikling med recovery og rehabilitering.

Processen fra handleplan til hverdagsaktiviteter

Efter modtagelsen af en handleplan fra kommunen udarbejder vi, i samspil med den enkelte borger, kommunen og kontaktpersonen en udviklingsplan, hvor handleplans mål oversættes til delmål. Delmål skal i sidste ende udmønte sig i konkrete hverdagsaktiviteter.  Dvs. alle borgerens hverdagsaktiviteter tager udgangspunkt i de konkrete delmål og føres videre til den overordnede handleplans formuleringer om borgerens mål for opholdet på Fonden Kærbo. 

Udviklingsplan er et styringsredskab, som tager udgangspunkt i borgerens handleplan fra kommunen, dvs. den overordnede mål i handleplanen. I udarbejdelsen af udviklingsplan prioriterer vi Fonden Kærbo`s værdier samt borgerens udviklingsmuligheder og ønsker. Den er altid realistisk og udviklingsorienteret.  Vi sætter fokus på at fastholde, støtte og bevare borgerens nuværende kompetencer og færdigheder samt udvikle og støtte fremtidige kompetencer. Udviklingsplanen evalueres og revideres 1-2 gang om året.

Strukturerede motivationssamtale som metode
Kontaktpersonen holder en strukturerede motivationssamtale med borgeren en gang om ugen.  Samtalen tager udgangspunkt i delmål ud fra borgerens hverdagsaktiviteter (ugeplanen). I samtalen prioriteres arbejde på afklaring af personens værdier og ressourcer. Det handler om at støtte forandringsprocessen.

Evalueringsmetoder:

  • GAF (Global Assessment of Function)
    Hver tredje måned udarbejdes der en kort status (5-10 linjer skriftligt) på hver borger over den tid, der er gået i forhold til de observerede aktiviteter samt opfølgning af delmål. Her, som redskabsmetode bruger vi en GAF skala.  Som en enkel og hurtig metode kan GAF angive en persons psykosociale funktionsniveau. GAF scoringer giver status så man kan møde borgeren der hvor velkommende er samt skaber realistiske forventninger. GAF metoden bruger vi som et redskab til at formulere og beskrive udviklingen samt planlægge videre behandling/recovery.
  • Statusrapport udarbejdes 1-2 gang om året (dette aftales med sagsbehandleren fra kommunen). Statusrapporten indeholder beskrivelse af borgerens tilstand og udvikling samt andre relevante oplysninger. Beskrivelser i statusrapporten tager udgangspunkt i den skriftlige dokumentation, hvilken lægges ved som bilag. Den skriftlige dokumentation skal være så præcis og enkelt som muligt.

FAGLIG EVALUERING AF VORES ARBEJDE:

Fonden Kærbo vurderes løbende af flere instanser. Herunder kan du finde relevante tilsynsrapporter:

tilsynsrapport – oktober 2017

Tilsynsrapport – februar 2018