Fonden

KærBo er en selvejende institution og ledes overordnet af Fonden KærBo. Fonden er etableret i 2005 i henhold til gældende lovgivning.

Fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed for personer over 18 år, med en psykisk lidelse eller andre sociale problemer.

Fonden tilbyder ophold i henhold til servicelovens § 107. Endvidere er Fonden godkendt af Socialtilsyn Syd til også at måtte udbyde ydelser i.h.t. § 103 og § 104 SEL.