Dagligdagen

Vi tilstræber en hel normal dagsrytme, med faste spisetider, faste indkøbsdage, faste dage med motion og fitness samt aftaler om hvem der gør hvad og hvornår. Selvom dagen er struktureret, er der alligevel plads til aktiviteter ud af huset og tid til individuelle interesser og gøremål.

Beboerens ønsker og mål er beskrevet i en handleplan og tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.

Har man lyst og overskud, kan man deltage i et af vores udviklingsprojekter.